Bảng giá xe Ô tô TOYOTA

Tên Giá xe Toyota Liên hệ
Wigo G 1.2 ATWigo G 1.2 AT 405,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Wigo G 1.2 MTWigo G 1.2 MT 345,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Vios 1.5E (CVT)Vios 1.5E (CVT) 569,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Vios 1.5GVios 1.5G 606,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Vios 1.5E (MT)Vios 1.5E (MT) 531,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Corolla Altis 1.8E (MT)Corolla Altis 1.8E (MT) 697,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Corolla Altis 1.8E (CVT)Corolla Altis 1.8E (CVT) 733,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Corolla Altis 1.8GCorolla Altis 1.8G 791,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Corolla Altis 2.0V SportCorolla Altis 2.0V Sport 932,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Corolla Altis 2.0V LuxuryCorolla Altis 2.0V Luxury 889,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Camry 2.0ECamry 2.0E 997,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Camry 2.5GCamry 2.5G 1,161,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Camry 2.5QCamry 2.5Q 1,302,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Innova 2.0EInnova 2.0E 771,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Innova 2.0GInnova 2.0G 847,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Innova VenturerInnova Venturer 878,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Innova 2.0VInnova 2.0V 971,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
YarisYaris 650,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Fortuner 2.4G 4x2ATFortuner 2.4G 4x2AT 1,026,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Fortuner 2.8V 4x4ATFortuner 2.8V 4x4AT 1,354,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Fortuner 2.7V 4x2 ATFortuner 2.7V 4x2 AT 1,150,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Hilux 2.4E 4x2 AT MLMHilux 2.4E 4x2 AT MLM 695,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Hilux 2.4G 4x4MTHilux 2.4G 4x4MT 793,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Hilux 2.8G 4x4 AT MLMHilux 2.8G 4x4 AT MLM 878,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Land Cruiser Prado TX-LLand Cruiser Prado TX-L 2,340,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Land Cruiser VXLand Cruiser VX 3,650,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Hiace Động cơ dầuHiace Động cơ dầu 999,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí
Toyota AlphardToyota Alphard 4,038,000,000 đ Tính mua trả góp Dự toán chi phí

Facebook

Scroll